FEATURED // LOST PARADISE // BELLO MAGAZINE

FEATURED // LOST PARADISE // BELLO MAGAZINE

Bello Magazine // July 2014 // Styling: Bruno Lima // Photographer: Khoa Bui

FEATURED // FRENCH FICTION SPREAD // BELLO MAGAZINE

FEATURED // FRENCH FICTION SPREAD // BELLO MAGAZINE

Bello Magazine // July 2014 // Styling: Ali & Isabelle // Photographer: TJ Manou

FEATURED // CARRIE PRESTON // BELLO MAGAZINE

FEATURED // CARRIE PRESTON // BELLO MAGAZINE

Bello Magazine // May 2014 // Hair: Joseph Chase // Photographer: Amanda Elkins

FEATURED // JOSH HENDERSON // BELLO MAGAZINE

FEATURED // JOSH HENDERSON // BELLO MAGAZINE

Bello Magazine // April 2014 // Josh Henderson // Grooming: Anna Bernabe // Photography: Duc Nguyen

FEATURED // FASHION SPREAD // BELLO MAGAZINE

FEATURED // FASHION SPREAD // BELLO MAGAZINE

Bello Magazine // April 2014 // Hair & Makeup: Kasha Bonnell // Photographer: TJ Manou